Formulär anställningsansökan

SCHULTZ BEER Mellbystrand/Laholm

 

SCHULTZ BREWERY

 

( ingår i Fastighetsbolaget Svensson i Laholm AB, 556374-1262, som en bifirma)

Idévägen 16, Mellby Industripark, 312 62 MELLBYSTRAND (syns från motorvägen E6)

 

www.schultzbeer.se

 

Personalbehovet framgår av vår hemsida med adress ovan. Där finns även alla kontaktuppgifter.

Om du är intresserad av att lämna en ansökan om arbete så maila eller posta en ansökan till oss på schultzbeer@hotmail.com

Ansökan skall vara kortfattad och lättläst. Fylla i den här blanketten och maila eller posta den.

Lämplig disposition: (Max en rad per punkt)

 

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

 

FOTO

 

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

 

 

Namn

 

Adress

 

Email och telefon

 

Födelseår-personnummer

 

Civilstånd Antal barn och ålder som du har vårdnaden om Delad vårdnad med ......... som bor var

 

Nuvarande sysselsättning

 

Tidigare arbete

 

Referenser

 

Utbildning

 

Arbetslös sedan

 

Söker jobb som (läs vår hemsida, flik personal)

 

Datum då du vill börja Vill jobba hel- eller deltid med antal timmar per vecka

 

Löneanspråk

 

Handikapp

 

Rökare

 

Hur tar du dig till och från jobbet

 

Varför är du bäst för det här jobbet

 

Övrigt som du anser väsentligt

 

Medlem i A-kassan

 

Underskrift med ort och datum

 

 

 

....................................................... .............................. den ....../...... 201__

Copyright © All Rights Reserved