PRODUKTIONS START

SCHULTZ BEER Mellbystrand/Laholm

 

 

PRODUKTIONS START

Vi är kraftigt försenade med uppstarten. Bryggeriet står startberett och det krävs ca 1100 mantimmara för att starta upp testproduktionen. Anledningen till förseningen är i huvudsak hälsoproblem hos vår bryggmästare. Provbryggningar startar några månader före lanseringen.

Mikrobryggerimarknaden över hela världen börjar uppnå en mättnad. Tillväxten i USA var endast 0,1 %

under 2016. Marknadsandelen för amerikanska mikrobryggerier uppgår till ca 13 %,

I Sveige är kapitaltillförseln till nya mikrobryggerier sinande. I takt med att ca 250 nystartade av sammanlagt ca 300 totalt, visar svaga eller ofta negativa resultat så stryps kapital tillgången från banker, risktagare och kvar står

oftast ägarna ensamma med sina sedan länge tomma fickor. Främmande riskkapital är det återståenden alter-

nativet, mot ett ökat externt ägande och inflytande. Hela vitsen med små lokala mikrobryggerier är därmed överspelad. Mikrobryggerieri i USA som ägs helt eller delvis av stora bryggerikoncerner eller externa ägare räknas inte längre som mikrobryggerier. Så har det även blivit i Sverige.

Schultz är ett av världens mesta mikrobryggerier, ägt ill 100% av en enda person.

Copyright © All Rights Reserved