PRIVAT BRANDS - LÖNTAPPNING

SCHULTZ BEER Mellbystrand/Laholm

 

 

PRIVAT BRANDS - LÖNTAPPNING - LÖNBRYGGNING

 

SCHULTZ är specialist på att tillverka drycker åt andra bryggerier/grossister/kunder. Den fleixibla maskinparken kan tillfredsställa de flesta behoven som finns i marknaden.

Korta serier till låga priser gör att vi är intressanta för alla parter.

 

 

VOLYMER

Alltifrån några hundra förpackningar till mångmiljon upplagor kan årligen tillverkas. Sammanlagd årskapacitet på samtliga fyllningslinjer är ca 10 miljoner förpackningar per skift. Maxgränsen vid uppstarten är ca 5 miljoner förpackningar per år, men vi kan lätt bygga ut på den stora tomten. Sammanlagd byggrätt med 10 meters takhöjd är ytterligare ca 12.000 kvm. Samtliga tappningslinjer kan köras skift och bryggeriet har godkännande för 3-skift under veckans samtliga dagar.

Jämfört med andra bryggerier och dryckestillverkare så är SCHULTZ totala omsättningsmöjlighet på den ägda tomten vid motorvägeni Mellbystrand E6 nära 500 milj SEK årligen.

 

 

 

ARBETSORDNING

Råvaror och emballage som vi har i lager köper kunden bäst av oss till självkostnadspriser (open books). Allt övrigt får kunden köpa in och vi lagrar det kostnadsfritt hos oss. Vi bistår med kunskap, erfarenhet och kontakter vid inköpen som kunden och/eller vi avropar i passande mängder.

Om förändringar krävs i t ex tappmaskiner och etikettmaskiner så ställer vi gärna upp på detta och genomför förändringarna till lägsta priser. Som regel kräver vi inga volymgarantier, men kunden får stå all risk med överblivna emballage och råvaror.

 

 

 

ALKOHOLTILLSTÅND

Om kunden har eget alkoholtillstånd och är godkänd upplagshavare levereras produkterna oskattade från bryggeriet. Om tillstånd saknas eller vid tveksamma fall beskattar vi produkten och levererar den skattad. SCHULTZ är registrerad upplagshavare för alkoholdrycker.

 

 

PRIVAT BRANDS - EGNA VARUMÄRKEN

SCHULTZ har som affärsidé att tillverka privat brands. Alltifrån några hundra förpackningar upp till mångmiljonupplagor kan produceras. Alla kunder är intressanta för SCHULTZ.

 

 

Copyright © All Rights Reserved