FÖRSÄLJNING-DISTRIBUTION

SCHULTZ BEER Mellbystrand/Laholm

 

 

FÖRSÄLJNING OCH DISTRIBUTION

 

 

SCHULTZ har som grundpolicy att alltid sälja och distribuera våra egna varumärken på enklaste och mest rationella sätt. I praktiken betyder detta att mellanhänder skall kapas bort och kontakten skall ske direkt med SCHULTZ eller till oss hårt knutna partners.

För distribution längre bort skall speditörer, grossister och andra mellanhänder användas om de utför en funktion som är billigare och bättre än vad vi själva kan utföra den.

 

 

FÖRSÄLJNING

Försäljningen sker som regel genom egna säljare och genom egna kontakter med kunderna.

Vi grossisthantering kan externa säljbolag i undantagsfall anlitas.

 

 

DISTRIBUTION

SCHULTZ arbetar på samma sätt som klassiska svenska storbryggerier gör. Egna fordon levererar bryggeriets varor direkt från bryggeriet till kunden. Utan mellanhänder och omlastningar. På returtransporten kör lastbilarna ofta utan last och skall därför fyllas med de miljövänliga och ekonomiska returflaskorna och ölfaten. Win-win situtation för kunden, miljön och SCHULTZ.

 

 

FJÄRRDISTRIBUTION - EXPORT

Inom en radie av 100 minuters körning från bryggeriet sker all distribution med egna fordon. För avstånd som överstiger 100 minuter eller 180 km anlitas speditörer. All export kommer att ske med speditörer/grossister. Systembolagen kommer att betjänas enligt Systembolagets egna normer och bestämmelser.

 

Copyright © All Rights Reserved