FÖRPACKNINGAR-KVALITÉSÄKRING

SCHULTZ BEER Mellbystrand/Laholm

FÖRPACKINGAR SOM KAN FYLLAS HOS SCHULTZ

 

Samtliga tappningslinjer utmärker sig genom snabba omställningar, hög produktkvalitésäkring och en för mikrobryggerier osedvanligt stor flexibilitet.

SCHULTZ Bryggeri kan fylla så gott som alla i marknaden förekommande bryggeriförpackningar.

 

Flasktappning (kapacitet 1.000 - 6.000 fl/h)

Flaskor med höjd upp till 380 mm och diametern upp till 100 mm kan fyllas och innehåll mellan190 ml - 2000 ml.

Tappningslinjen är utrustad med diskmaskin för returflaskor, rinser före tappmaskin, tappmaskin, kronkorkmaskin, helautomatisk bügelknäppare, skruvkapsylmaskin, etikettmaskin för våtlimning av pappersetiketter (buk, rygg och hals) bügeletikettering med centrering av flaskan. självklistrande etikettmaskin, bläckstråleskrivare för märkning av tappdatum, klockslag, batchnr och date of expiery, kartongresare med tejpmaskin för färdiga kartonger osv.

 

Burktappning (kapacitet 1.000 - 6.000 burkar/h)

Burkar typ 2.00, 2,02 och 2.06 kan fyllas. Linjen består av rinser, tappmaskin, falsmaskin med undercovering-gassing, nviå kontroll och bläckstråleskrivare (se ovan). Burkar för energidrycker med den smala 25 cl burken och ända upp till 500 ml vanlig ölburk kan fyllas, således vanliga 33 cl burkar och 50 cl burkar.

 

Burktappningslinje 1-liters burkar (kapacitet 400-1-000 burk/h)

Kan fylla upp till 1250 ml ölburkar. 3-piece stålburkar.

 

Fatöl

Öl i PET-engångsfat och rostfria återfyllningsbara returfat kan hanteras. Återigen ett exempel på miljövänliga återfyllningsbara emballage.

 

Övriga tappningsmöjligheter

Vid specialförfrågningar kan befintliga fyllningslinjer kompletteras eller byggas om till att kunna tappa i stort sett alla sorters drycker och förpackningar.

Såväl glasflaskor som PET-flaskor kan fyllas. Icke kolsyrade- och kolsyrade drycker kan fyllas i samliga linjer. Vid "mjuka" förpackingar kan nitrogen tillsättas som inertgas för att förpackingen inte skall deformeras efter fyllningen. Förpackningen kommer att vara trycksatt ända

tills att den öppnas.

 

 

Tappning av sprit o vin

En komplett tappningslinje för sprit finns, men är för dagen inte installerad. Även tappning av vin och sprit i PET-flaskor kan hanteras.

 

 

Destilleri/Bränneri

Lokal finns inom området för att etablera ett destilleri. Vi söker partners för detta ändamål. Synergin är enorm genom att bryggeriets energikällor

i form av ångpanna, tryckluft, vattenfilter jäs- och lagertankar, filter, kylmaskiner, blandingstankar och tappmaskiner kan användas när de inte är upptagna av bryggeridriften.

 

 

UTRUSTNING FÖR BAKTERIOLOGISK KVALITÉSÄKRING

 

Exempel på utrustning som vi bland världens mikrobryggerier är i stort sett ensamma om att disponera över

 

Plattpastör

Plattpastör (Kurzzeiterhitzer, Flashpasteruizer) för pastörisering av enbart drycken. Kapacitet 5.000 liter per timme för såväl kolsyrad som icke kolsyrad dryck.

 

Tunnelpastör

Tunnelpastör som pastöriserar hela förpackningen inklusive innehåll. Genomlöpstid ca 60 minuter och hållarcellen ca 12 minuter. Kapaciteten är upp till 3.000 kg/ timme motsvarande ca 5.000/0,5 liters ölburkar/h. Tunnelpastören arbetar in-line, kontinuerligt under tappningen och kan användas till alla produkter och emballage som tappas hos SCHULTZ.

 

Skåppastör

Arbetar på samma sätt som tunnelpastören, men batchvis.

 

Varmtappning

Icke kolsyrade drycker kan varmtappas direkt i förpackningen. Snabb avkylning i kyltunnel ger bibehållen hög produktkvalité.

 

Kiselgur Filtration

Kiselgurfiltration med kapacitet upp till 10.000 liter/h.

 

 

EK-filter

Sterilfilter med

olika filtreringsgrad som kan seriekopplas . Även skiktfilter som Entkeimungsfilter är förhanden. Kapaciten är av naturliga skäl låg, men anpassad till tappningslinjernas kapacitet.

 

 

Copyright © All Rights Reserved