SCHULTZ BEER startsida

SCHULTZ BEER Mellbystrand/Laholm

SCHULTZ CRAFTBEER tillverkas enligt tyska Reinheitsgebot av endast naturliga råvarorna källvatten, korn- eller vetemalt, humle och bryggerijäst.

Brygd av våra egna tyska/österrikiska bryggmästare i mäktiga kopparpannor, jäst i öppna

jäskar och lagrad iskallt under flera veckor i

liggande lagertankar. En kall och naturlig no-stressed process.

En mer klassisk hantverksöl tillverkas inte i Sverige.

En craftbeer av internationell klass. Schultz har liknande processutrustning

som Anchor Steam och Sierra Nevada har. Båda Amerikas främsta

mikrobryggerier.

SCHULTZ Bryggeri är välutrustat, har stor kompetens och erfarenhet och kan jämföras med stora nationella och internationella bryggerier, men här uppfört i mikroformat. Det stora antalet flask- och burktyper som kan fyllas och den stora variationen på drycker som kan tillverkas är unikt för ett mikrobryggeri. SCHULTZ är de korta seriernas och det stora sortiments och mångfaldens vän.

En bärande affärsidé för SCHULTZ är att hantera drycker av alla slag i returemballage som efter diskning kan återfylles ända upp till 100 gånger per flaska. För marknader på större avstånd är återvinningsbara emballage den optimala lösningen.

Återfyllningsbara returflaskor är det i särklass mest miljövänlga förpacknings aternativet och som verkligen har framtiden för sig och speciellt för lokala mikrobryggerier. Även Bügelflaskor kan hanteras på detta för miljön extremt skonsamma sätt. Detta är vi ensamma om i Sverige.

KÄLLVATTEN

 

SCHULTZ hämtar sitt källvatten från källorna i Dömestorp Skottorp, som är beläget vid foten av Hallandsås, från källorna i Veinge som också har utmärkta källådrer under ett flera 10-talsmeter kraftiga grus- och sandlager som naturligt filtrerar vattnet och skyddar det från yttre miljöpåverkan. Även från källorna i Eldsberga hämtar vi ett vatten som har samma egenskaper som Veingekällorna.

Allt vatten är blended hos SCHULTZ. Källvattnen avhärdas vid behov, renas i sandfilter och steriliseras för att kvalitén skall vara säkrad. Varje produkt har sitt eget vatten som grundråvara hos SCHULTZ. Produktvattnets kvalité säkras genom att det renas i 6 steg inne i bryggeriet före processen startar. Samtliga vattenkällor kvalitetsövervakas av Laholmsbuktens VA-företag som ägs av Båstad- , Laholms- och Halmstads kommuner.

 

MALT OCH HUMLE

SCHULTZ köper sitt malt från i huvudsak den lokala leverantören Vikingmalt i Halmstad. All kornmalt är lokalt odlat av bönderna i norra Skåne och södra Halland. och frakten från mälteriet till SCHULTZ är endast 18 km.

Specialmalt köpes från tyska mälterier.

Humlen kommer från Tjeckiska Saaz, Bayerska Hallertau och Hersbruck. Vissa specialöl är humlade med australiensk och amerikansK humle.

SCHULTZ har under uppbyggnad en egen humleodling som syns från motorvägen E6. Humlestängerna är 6 meter höga och humlen skördas i augusti-september. Ett speciellt lokalt humlat öl kommer att lanseras.

BRYGGERI-KULTURJÄST

SCHULTZ använder för underjäst öl den urgamla kulturjästen Saccharoomyses Carlsbergensis. Jästen renodlas och vi samarbetar med Doemens som är en världens ledande bryggerihögskolor med anslutande bryggerilaboratorium. Lokaliserat till München/Bayern såklart! Doemens förser oss även med kulturjäst av överjästtyp för öltyper som Weissbier, Ale osv. Vi köper in ca 0,2 liter jäst 2 ggr per år av varje jästtyp som sedan växer och frodas i bryggeriet. Ökar ca 3-6 ggr i volym vid varje brygdomgång och kan användas upp till 5 /omgångar. Ja ännu flera, men av kvalitetssäkerhetsskäl förnyar vi all jäst var 6:e månad. Överskottet säljes som kreatursfoder tillsammans med drav från mäskprocessen.

Copyright © All Rights Reserved